Spannend gameverhaal 'The Last of Us' omgezet in serie - Apparata (2024)

De twee delen die uit zijn gebracht van The Last of Us zijn samen meer dan 500 keer uitgeroepen tot game van het jaar. Het zijn vooral de emotionele verhaallijnen, sterke personages en spannende gameplay wat gamers goed beoordelen.

Sinds maandag 16 januari kun je het gameverhaal ‘The Last of Us’ op HBO zien als serie. In totaal zullen er 9 afleveringen te vinden zijn. HBO is erg te spreken over de goede cast en het sterke productieteam. En met resultaat: na een kleine twee weken werd al bekend dat er groen licht gegeven is voor een tweede seizoen. Lees in deze blog meer over het verhaal en de beoordeling van deze serie.

The Last of Us verhaal

Spannend gameverhaal 'The Last of Us' omgezet in serie - Apparata (1)

Op 8 mei 2022 deelden wij al de eerste gelekte beelden over HBO’s The Last of Us. Voor degene die de game nog niet gespeeld hebben, hierbij een beknopte toelichting van het verhaal: de serie speelt zich af in het begin van 2013. Al decennialang is de wereld verwoest, nadat in 2003 een schimmelplaag, een alomvattende pandemie, de mens veranderd in een zombie. Deze plantaardige zombies zorgen voor dood en verderf. Degene die besmet raken door een beet van de zombie, veranderen zelf ook in een zombie.

De 56-jarige Joel, die een echte survivor en daarnaast ook vader is, wordt gevolgd samen met de 14-jarige Ellie gevolgd naar het westen van de Verenigde Staten. Ellie blijkt immuun te zijn voor de schimmel, wat lijkt als sleutel naar een mogelijk vaccin. Hierdoor staat er veel druk op Ellie en Joel. Vader en survivor Joel moet Ellie zien te smokkelen uit een zwaarbewaakte quarantainezone. Naarmate de afleveringen vorderen, wordt hun band steeds sterker.

Ben je benieuwd naar de serie? Bekijk hieronder de trailer.

Serie krijgt vier sterren van AD

Volgens AD zien de angstaanjagende zombies er waanzinnig uit dankzij de fel gekleurde schimmels die groeien uit hun schedels. Daarnaast is het slimme schijfwerk en de goede chemie tussen de acteurs fijn om naar te kijken. “Het acteerwerk is genuanceerder dan in de game en emotioneel geslaagd.” In de serie zijn er wel een paar afwijkingen van de orginele game te zien. Onder andere de zoektocht naar Joel zijn broer is wat de serie minder game-achtig maakt.

The Last Of Us krijgt van AD vier sterren en zegt het ‘gewoon’ een goede serie te noemen. Aangezien de meeste games die worden omgezet in films of series slecht zijn, is deze beoordeling goed nieuws. Niet de zombies, maar het verhaal van de twee personages zijn centraal. Hierdoor is het ook voor niet-gamers een echte aanrader.

Eigen beoordeling serie

Toen mijn vriend vroeg of ik deze serie mee wilde kijken, had ik er eerlijk gezegd een hard hoofd in. Zeker toen ik hoorde dat er zombies in de serie te zien waren, was ik bang voor een serie die alles behalve realistisch leek. Deze angst was niet nodig, zo wist ik na het kijken van de eerste aflevering. De eerste aflevering ‘When You’re Lost in the Darkness’ had direct mijn aandacht getrokken en zo werd elke week kijken een feit.

Spannend gameverhaal 'The Last of Us' omgezet in serie - Apparata (2)

Ook al heb ik de game zelf niet gespeeld, is het verhaal nog steeds goed te volgen. De personages hebben elk een eigen verhaal, die goed samen komen. Ik vind daarnaast de timing van de serie uitstekend, zo net na de coronapandemie. Hier hadden wij ook te maken met quarantaine. Ik lijk mij hierdoor beter te kunnen verplaatsen in de serie. Een echte aanrader om te kijken voor degene die wel of niet de game hebben gespeeld. Ik kan niet wachten tot seizoen 2, maar wacht eerst de laatste 3 afleveringen van dit seizoen af.

Bekijk deze serie op HBO

Wil je deze succesvolle en razendpopulaire serie zelf zien? Sluit dan nu je abonnement af op HBO, het video on demand-platform van WarnerMedia Entertainment. Voor een maandelijks bedrag van tussen de 5,99 euro en de 7,99 euro per maand kun je onbeperkt films en series kijken.

Het eerste seizoen van The Last Of Us staat elke week op maandag op HBO Max. Op dit moment staan er 6 afleveringen klaar om achter elkaar gekeken te worden. In totaal zijn er 9 afleveringen te zien. Voor de eerste aflevering heb je 81 minuten kijkplezier. Hierna volgen afleveringen die tussen de 46 tot 76 minuten duren.

Ben je een echte Amazon en science fiction fan?

Lees hier meer over The Expanse

Spannend gameverhaal 'The Last of Us' omgezet in serie - Apparata (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Delena Feil

Last Updated:

Views: 6565

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Delena Feil

Birthday: 1998-08-29

Address: 747 Lubowitz Run, Sidmouth, HI 90646-5543

Phone: +99513241752844

Job: Design Supervisor

Hobby: Digital arts, Lacemaking, Air sports, Running, Scouting, Shooting, Puzzles

Introduction: My name is Delena Feil, I am a clean, splendid, calm, fancy, jolly, bright, faithful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.